Smart Industry

Made by Driessen

Snelheid en flexibiliteit zijn de kernbegrippen van Smart Industry. Of het nu gaat om de sterk wisselende klantvraag, toenemende flexibiliteit, steeds kortere levenscycli, veel vernieuwingen of revisies en snelheid in nieuwe ontwikkelingen. Het vraagt allemaal om een effectieve aansturing van de fabriek.

Door deze strategische ontwikkelingen wordt van ons als plaatwerkleverancier steeds meer gevraagd.

Made by Driessen

Hoe gaat Driessen hier pro-actief mee om?

  • Door een strategische keus voor 1 leverancier voor de kern van ons machinepark kunnen we met de bijbehorende software snel inspelen op wisselende klantvragen en zijn kernbegrippen als snelheid en flexibiliteit gemeen goed voor ons.
  • We hebben onze twee productiebedrijven in 2019 onder 1 dak gebracht, waarbij eveneens is gekozen voor een complete nieuwe naam en uitstraling. Deze moet gaan zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering van onze onderneming.
  • We kiezen hierbij voor een strak modern logo wat we gaan gebruiken als kwaliteitsstempel. Is het “made by Driessen” dan weet je dat het goed is!

Made By Driessen

  • De naamswijziging is echter slechts een onderdeel van een grootschalig verbetertraject waarbij onder andere de lay-out en routing, huidige werkwijzen en digitalisering grondig onder de loep worden genomen.
  • Het uiteindelijke doel van dit verbetertraject is door verdere professionalisering en efficiency het mogelijk te maken om met minimaal hetzelfde aantal mensen meer output te genereren.
  • Daarom hebben we een analyse gemaakt van onze huidige werkwijzen, de knelpunten geïnventariseerd en is het nu tijd verbeteringen door te gaan voeren. Parallel daaraan stellen we de gewenste werkwijze en informatiebehoefte vast. Resultaat voor ons in de praktijk: een betere benutting van de bestaande systemen, gemotiveerde ‘gebruikers’, besparingen in de organisatie en nog belangrijker een succesvolle implementatie van alle nieuwe systemen in de toekomst!
  • We vinden het dus belangrijk om onze ambities beter te gaan communiceren, zeker omdat wij onze bedrijfsvisie en nieuwe slogan hieraan hebben gekoppeld. We willen namelijk de nr. 1 plaatwerker in het High Tech hart van Nederland zijn. Niet qua m2, omzet of personeelsbestand, maar wel qua daden = afspraken nakomen! Onze slogan “made by” sluit wat dat betreft goed aan bij onze kernwaarden!

Neem alvast een kijkje

Bij ons uiterst modern en compleet machinepark en gedegen vakmanschap.