Technohub Ketenintegratie

Over Technohub Ketenintegratie

Korte termijn gewin

Vanuit de dagelijkse praktijk zien wij het gebrek aan structurele samenwerking in de keten. Naast de structurele, geldelijke verspilling van 5 tot 10% in de Nederlandse Maakindustrie (!), zorgt dit voor vermijdbare hectiek voor bedrijven en medewerkers door het vaak kortzichtig concurreren op inkoopprijs. Het draagt bij tot een onnodige, directieve ‘hit and run’ cultuur en extreme ‘flexschillen’.

Over Technohub Ketenintegratie

Nieuwe ontwikkelingen maken samenwerking noodzakelijk

Historisch ligt de macht in de keten bovenin de bedrijfskolom bij de OEM-ers. Het gedrag richting toeleveranciers is vanuit die machtspositie vaak korte termijn en prijs gedreven.

De druk op de OEM-er neemt echter toe: de levenscyclus van haar producten wordt snel korter, klanten eisen radicaal kortere levertijden (koopgedrag van kapitaalgoederen is extreem veranderd) en technologische innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Dit resulteert in een steeds sneller ontwerpproces, vaak modulair, en volledig in 3D.

Maar hier blijft het niet bij, Smart Industries brengt nieuwe mogelijkheden. In dit kader twee fundamentele ontwikkelingen:

  • Het verdwijnen van de 2D tekening door de komst van 3D PMI (Product Maak Informatie) en Model Based Definition en
  • De digitalisering van de supply chain (onder andere het koppelen van ERP pakketten door de hele bedrijfskolom).

Tijd voor anders denken en handelen

Door inzet van de Technohub willen we een echte doorbraak creëren. In eerste instantie door een grondige voorbereiding met de leden van het consortium die de problematiek onderkennen, daarna intensief aan slag met de bedrijven én hun medewerkers (zowel kader als werkvloer) en hun te verleiden om ‘hun nek uit te steken’ en ‘met en van elkaar te willen leren’. Met enerzijds het doel om efficiënter te produceren, sneller te kunnen reageren op veranderingen in de markt en continu gebruik te maken van de modernste technologieën. En anderzijds met het doel het verhogen van de arbeidszekerheid in onzekere tijden en het geven van een impuls aan de inzetbaarheid & persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in de branche. We versterken hiermee de positie van de Nederlandse maakindustrie, zowel op de korte als middellange termijn.

Grondleggers van Technohub Ketenintegratie

Het consortium achter de Technohub Ketenintegratie bestaat uit de initiatiefnemers Made by Driessen (penvoerder) en SpartnerS organisatieadvies (kennisdrager ketenintegratie), het SUMMA College, Gilde Opleidingen en de deelnemers Vekoma, Axxicon en Royal Smit Transformers.

De Technohub is mogelijk geworden doordat het A+O Metalektro aanjaagsubsidie beschikbaar heeft gesteld vanuit haar Technohub regeling. Hierin werken onderwijs en bedrijfsleven in een publiek-private samenwerking (PPS) aan kennisuitwisseling op het gebied van technologische innovaties.

Meer informatie vindt u bij:

Made by Driessen (penvoerder)
SpartnerS Organisatieadvies
SUMMA College
Gilde Opleidingen
A+O fonds