Technohub Ketenintegratie

Complexiteit van Ketenintegratie

Veel aspecten die op elkaar inhaken

Ketenintegratie bestaat uit drie werkgebieden (Technologie & maakbaarheid, Logistieke organisatie en ICT integratie) die op zichzelf al complex van aard zijn. Vervolgens haken die op allerlei manieren in elkaar, zowel in de eigen organisatie als tussen organisaties in de keten. En uiteindelijk kom je dan uit bij de mens als middelpunt die bepalend is voor alles wat er uiteindelijk gebeurt.

Complexiteit van Ketenintegratie

Waarom komt ketenintegratie in de maakindustrie beperkt op gang?

In de praktijk speelt het volgende:

  1. De gedachtefout dat nieuwe technologie gemakkelijke oplossingen biedt;
    • voorbeeld 1: vooraf maakbaarheid in het 3D model stoppen, dit vereist echter kennis van de productieprocessen die verderop in de keten door de leveranciers wordt toegepast en
    • voorbeeld 2: het koppelen van ERP pakketten vereist onder andere 100% databetrouwbaarheid en lange termijn commitment tussen OEM-er en toeleverancier (dus shoppen op prijs is voorbij).
  2. Weerstand bij direct betrokken medewerkers door top-down benadering vanuit het management en volstrekt ontbreken van kennisoverdracht op dit thema.
  3. Oude denkbeelden zorgen voor wantrouwen tussen OEM-ers en toeleveranciers.
  4. De medewerkers van OEM-ers en toeleveranciers leven sowieso in hun eigen bubble en komen nauwelijks bij elkaar over de vloer, helaas een negatief kenmerk van de branche: te weinig communicatie en te weinig kennisdeling.

Bovenstaande inleiding en opsomming zou als volgt samengevat kunnen worden: in de Maakindustrie verkeert het grootste deel van de populatie (zowel management als medewerkers) in de fase ‘onbewust-onbekwaam’ als het gaat om het onderkennen van het begrip ketenintegratie en welk enorm verbeterpotentieel voor de onderneming en haar medewerkers wordt misgelopen.